​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

 

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו רשמי אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.
  • כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לעיריית רהט בלבד (להלן "הרשות") .
  • הרשות ו/או גופים אחרים הקשורים אליה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע המצוי במשרדי הרשות ו/או אצל הגופים העירוניים או האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עירית רהט וחברת קומפלוט.

 

* שינוי  ימי קבלת קהל במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה: החל מ- 01/01/2019 , קבלת קהל במשרדי הועדה -
 קבלת קהל בימי  ראשון ושלישי בין השעות מ- 8:00-12:00 מתכננים ביום רביעי בתיאום - 089914802 vaada@rahat.muni.il
 

 

 

חדשות ועדכונים