הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט - דף הבית
יעודי קרקע 4

נהלים

  
הנחיות לפרסום בקשה למתן הקלה או שימוש חורג
נוהל הוצאת היתר בניה
הנחיות להגשת תכנית מפורטת
נוהל הנחיות לטיפול בחומרי חפירה ומילוי
הנחייה לוועדות - מכוני בקרה
סעיף 151ב2 (1)
נספח- אישור מאגף שפע למתן אישור בדבר גמר עבודות בניה
לוועדה מקומית- הנחיות מרחביות ממוקדות מחייבות
טופס בקשה לחידוש היתר (1)

נהלים