הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט - דף הבית
יעודי קרקע 4

טפסים

  
טופס להגשת חישובים סטטיים
תעודת גמר - טופס 5
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין
תצהיר של מתכנן השלד
אישור מודד לטופס 4
בקשה להוצאת אישור העברה בטאבו
בקשה למידע
בקשה לתעודת גמר
דיווח על עריכת ביקורת
הודעה לגובלים
טופס 3 תקנה 4
טופס הצהרה על נפחי פסולת בניין
תצהיר חתימת בעלי הנכס לתיק בניה
התחיבות להזמין מודד
תרגום כתב שיפוי - לעיון בלבד
הסכם פינוי פסולת בניה
​​​​
טפסים