הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט - דף הבית
יעודי קרקע 4

2018

  
  
  
  
Document (9).pdf
  
18/03/2019 09:25rahatENG
דוח היתרים לשר האוצר 2018.xlsx
  
06/03/2019 16:34rahatENG
דוח שנתי שר האוצר 2018 פרק ב.xls
  
06/03/2019 16:33rahatENG
דוח תקופתי לשר האוצר 2018 פרק א.xls
  
06/03/2019 16:31rahatENG
הצהרת יושב ראש הועדה לתכנון ובנייה.pdf
  
06/03/2019 16:28rahatENG
פרק א - רישוי וביצוע 15 חודש.pdf  1.pdf  2017.pdf
  
18/03/2019 09:18rahatENG
פרק ב - שאר הנושאים שנת 2017.pdf  1.pdf 2017.pdf
  
18/03/2019 09:19rahatENG


2018